Email: info@eduhouse.org   |   Tel: +90 533 236 46 98

İspanya Vize

Buradasınız: Eduhouse » İspanya Vizeİspanya VizeÖğrenim vizesi çalışma amacıyla olmayıp araştırma, eğitim veya lisans üstü eğitim için giden kişilere devlet veya özel kuruluştan gelen kabul ile İspanya’da bulunacağı dönemde yaşamasını sağlayacak izini veren belgedir. 6 aydan kısa dönemlerde vize yeterli iken, 6 aydan uzun dönemlerde alınan vizeden sonra İspanya’da ikamet ederken oturma iznine başvurmak gerekmektedir. Öğrenim vizesi bir yabancının İspanya’da kurs yada eğitim görmek, araştırma yapmak veya formasyon almak amacıyla ikamet etmesine imkan sağlar. İspanya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar • Vize başvurusu bireysel olarak yapılmalıdır. • Türk vatandaşı olmayan bireylerin Türkiye’de resmi oturma izninin olması ve başvuru sırasında ikametgah belgesi orjinal ve fotokopisini yanında bulundurmaları gerekmektedir. • Özel ve hizmet pasaportuna sahip bireylerin 90 günden daha uzun süreli kalışlar için vize almaları gerekmektedir. • 18 yaşından küçük bireylerin aileden aldıkları izini noterden alınmış vekaletname ile göstermeleri gerekmektedir. • 18 yaşından küçük bireyler anne veya baba pasaportuna kayıtlı iseler ayrı bir başvuru formu doldurulmalıdır. • Vize başvuru formu • Ülkeye yapılacak tarihten itibaren en az 6 ay geçerli pasaport • 2 adet arka planı beyaz olan ve yüz hatlarının açıkça görüldüğü 4,5 x 3,5 cm ebadlarında vesikalık fotoğraf • En son mezun olunan okuldan diploma ve transkript ve bunların fotokopisi • Eğitim amacıyla gidilecek olan devlet veya özel kuruluştan alınacak eğitim amacını ve tarihlerini belirten kabul yazısı • İspanya’da kalınacak süre boyunca geçerli olan hastalık durumunda tüm tedavi masraflarını veye ölüm durumunda cenaze nakil masraflarını kapsayan seyahat sağlık sigortası • Uçak bileti rezervasyonu • İspanya’da kalınacak yer ev veya yurt odası ise kontratı, otel odası ise rezervasyon onayı • İspanya’da kalınacak süre boyunca kişinin geçimini ve konaklama masraflarını karşılayabilecek durumda olduğunu gösteren mali durum belgeleri. Eğer aile karşılayacak ise aileye ait belgeler, birey kendisi karşılayacak ise bireye ait belgeler. o Sponsor olacak kişi çalışan veya emekli ise son 3 aya ait maaş bordroları ve emekli kartı orjinal ve fotokopileri o Çalıştığı firmanın ticaret oda kaydı, vergi levhası, faaliyet belgesi,imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ilanı o Sponsor olacak kişi kendi işini yapıyorsa: Ticaret oda kaydı , vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ilanı o Sponsor kişi adına her ay belli bir alt limitten olacak şekilde kalınacak süre boyunca bankada gösterilecek para miktarı o Birey ve sponsora ait tapu ve ruhsatlar orjinal ve fotokopileri o Eğer eğitim görecek kişi çalışıyorsa çalıştığı yerden alacağı izin yazısı ve maaş bordrosu • Sponsor olacak bireylerin, eğitime gidecek bireyi desteklediklerine dair izin yazısı ve imzasını kanıtlamak için noter onaylı imza sirküleri veya ehliyet fotokopisi • Reşit olmayan bireylerin aileden alacakları izin yazısı • Kalan süre 6 aydan fazla olacak ise ekstra istenecek belgeler: o Başvuru sahibi 16 yaşından büyük ise sabıka kaydı. Son 5 yılda oturduğu ülke ve ülkelerin resmi makamlarından alınacak yazı. Veriliş tarihi vize başvurusundan en fazla 3 ay öncesine kadar olabilir ve apostil mühür taşımalıdır. Evrak ispanyolca veya ingilizce dilinde olmalıdır. Tercümeden sonra kaymakamlık veya valilikten alınacak “La Hey Apostil Mühürü” kondurtulmalıdır. Bu belgenin orjinali ve fotokopisi başvuruda gerekmektedir. o 2005 yılı Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, halkın sağlığı için tehlike arz edebilecek hastalıklardan hiçbirini taşımadığını belgeleyen doktor raporu Evrak ispanyolca veya ingilizce dilinde olmalıdır. Tercümeden sonra kaymakamlık veya valilikten alınacak “La Hey Apostil Mühürü” kondurtulmalıdır. Bu belgenin orjinali ve fotokopisi başvuruda gerekmektedir. o Öğrenim süresi 6 aydan fazla ise, ülkeye girişten itibaren 1 ay içerisinde oturum kartı için başvuru yapılması gerekmektedir.